Anna nuorelle lahjaksi kesälukiokokemus

Kesälukioseura on sitoutumaton ja voittoa tavoittelematon koulutusjärjestö, joka on perustettu tukemaan nuorten opiskelua ja harrastustoimintaa koulun puitteiden ulkopuolella. Toimintamme tärkeänä periaatteena on, että se olisi avointa kaikille. Toiminnan valtionavustus ei kuitenkaan mahdollista sitä, että opiskelu olisi täysin maksutonta. Tämän keräyksen avulla haluamme tukea heikommassa taloudellisessa asemassa olevien nuorten osallistumismahdollisuuksia.  

 

Kesälukioseura järjestää vuosittain noin 20 kesälukiota yhteistyössä kansanopistojen, kuntien ja järjestöjen kanssa. Kesälukiot ovat intensiiviopetusjaksoja, joita järjestetään ympäri Suomea, etänä ja ulkomailla. Kesälukiotoiminnan ensisijaisena kohderyhmänä ovat toisen asteen opiskelijat, erityisesti lukiossa opiskelevat tai lukioon siirtymässä olevat nuoret.

 

Suurin osa kesälukioista toteutetaan leirimuotoisina. Oppimisen ohella kesälukiot tarjoavat nuorelle ainutlaatuisen mahdollisuuden yhteisöllisyyteen ja uusiin ystäviin eri puolilta Suomea ja maailmaa. Tavoitteenamme on kasvattaa toimintaamme osallistuvista avarakatseisia. Esimerkiksi ulkomaan kesälukioissa nuori pääsee kansainväliselle tutkimusmatkalle turvallisessa ryhmässä.

 

Kesälukioissa nuori voi syventyä itseään kiinnostaviin teemoihin. Kesällä 2024 tarjolla on muun muassa arabikulttuuriin, avaruustieteeseen, ekologiaan, kulttuuri-identiteettiin ja teatteri-ilmaisuun liittyviä opintoja. Halutessaan nuori voi vahvistaa osaamistaan myös esimerkiksi matematiikassa tai kielissä.

 

Tavoitteenamme on tarjota osallistujille mahdollisuus merkityksellisiin oppimiskokemuksiin ympäristössä, jossa jokainen nuori tulee kohdatuksi yksilönä. Parhaimmillaan tällainen kokemus voi kantaa vuosien päähän.

 

Pienkeräyksen ensisijainen käyttötarkoitus

Varoilla tuetaan niiden nuorten kesälukioon osallistumista, joilla ei taloudellisista tai sosiaalisista syistä olisi muutoin mahdollisuutta osallistua. Varat käytetään kesälukioon osallistuvien nuorten henkilökohtaisiin stipendeihin (apurahoihin). Stipendit myönnetään hakemusten perusteella, ja ne huomioidaan alennuksena kesälukion osanottomaksussa.

 

Pienkeräyksen toissijainen käyttötarkoitus

Jos rahaa jää ensisijaisen käyttötarkoituksen jälkeen yli, kustannetaan varojen avulla kesälukioiden oheistoimintaa. Varat käytetään esimerkiksi retkien kuljetuskuluihin, vierailukohteiden pääsymaksuihin ja opastuksiin sekä teemapäivien, kampanjoiden ja työpajojen toteutukseen.

 

Auta meitä pitämään kesälukioiden ovet avoinna kaikille. Pienikin tuki on merkittävä.


Lisätietoa toiminnastamme: kesalukioseura.fi

Anna nuorelle lahjaksi kesälukiokokemus

Keräyksen nimi

Kesälukioseura ry

Järjestäjä

toimisto@kesalukioseura.fi

Sähköposti

0407570481

Puhelinnumero

RA/2023/1465

Keräysnumero

Kerätty

Tavoite

1 000 €

10 000 €

Alkoi

Päiviä jäljellä

Päättyy

2.12.2023

0

31.12.2023